Dystynkcje OSP

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Członkowie OSP
Strażak Starszy strażak Dowódca roty Pomocnik dowódcy sekcji
Dowódca sekcji Pomocnik dowódcy plutonu Dowódca plutonu

 

Zarząd OSP
Członek Zarządu Zastępca Naczelnika Wiceprezes
Naczelnik
Prezes

 

Komisja Rewizyjna OSP
Członek Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Oddział Gminny ZOSP RP (Oddział Gminny ZOSP RP, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP)

 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Członek Zarządu Członek Prezydium Zarządu Wiceprezes Zarządu
Komendant gminny
Prezes

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP
Członek Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Pozostałe funkcje Oddziału Gminnego ZOSP RP
Kapelan gminny

 

Oddział Powiatowy ZOSP RP (Oddział Powiatowy ZOSP RP – powiat ziemski, Oddział Miejski ZOSP RP – powiat grodzki)

 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Członek Zarządu Członek Prezydium Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Członek Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Pozostałe funkcje Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Kapelan powiatowy

 

Oddział Wojewódzki ZOSP RP

 

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Członek Zarządu Członek Prezydium Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Członek Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Członek Sądu Honorowego Wiceprzewodniczący Sądu Honorowego Przewodniczący Sądu Honorowego

 

Pozostałe funkcje Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Kapelan wojewódzki

 

Władze ZOSP RP

 

Zarząd Główny ZOSP RP
Członek Zarządu Członek Prezydium Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

 

Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP
Członek Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP
Członek Sądu Honorowego Wiceprzewodniczący Sądu Honorowego Przewodniczący Sądu Honorowego

 

Pozostałe funkcje ZOSP RP
Kapelan krajowy

 

Zostaw odpowiedź