Oznaczenia pojadów Straży Pożarnej

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu

 • G – gaśniczy
 • S – specjalny

 

Druga litera oznacza ciężkość samochodu

 • L – lekki (do 4 ton)
 • C – ciężki (powyżej 4 ton)

 

Następne litery określają bliższe dane – w przypadku samochodów gaśniczych:

 • B – zbiornik na wodę
 • A – autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
 • M – motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
 • Pr – zbiornik na proszek

 

Liczby oznaczają:

 • pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
 • druga wydajność autopompy w hl/min
 • trzecia wydajność motopompy w hl/min

 

Np.: GBAM 2,8/16/8 – oznacza średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2800 l., autopompą o wydajności 1600 l na minutę, i motopompą o wydajności 800 l na minutą. Każdy samochód gaśniczy ma także zbiornik środka pianotwórczego, którego pojemność wynosi standardowo 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w powyższym wypadku – 280 l.

 

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj:

 • D – drabina (cyfra określa długość w metrach)
 • H – podnośnik hydrauliczny (cyfra określa długość w metrach)
 • Rd – ratownictwo drogowe
 • Rt – ratownictwo techniczne
 • Rchem – ratownictwo chemiczne
 • Dz – dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
 • Dł – dowodzenia i łączności
 • W – wężowy
 • Op – operacyjny
 • Rwod – ratownictwo wodne
 • Rekol – ratownictwo ekologiczne
 • San – sanitarka (ambulans)

 

Zostaw odpowiedź