Walne Zebranie Członków OSP Jeziora Wielkie

27 stycznia 2014  / Autor: OSP-www

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich zaprasza wszystkich członków naszej Jednostki na Zebranie Walne.

Walne Zebranie Członków OSP w Jeziorach Wielkich odbędzie się 31.01.2014 (piątek) o godzinie 1800 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.

 

 

 

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Strzelno 2013

7 września 2013  / Autor: OSP-www

7 września br. na stadionie w Strzelnie odbyły się doroczne Powiatowe Zawody Pożarnicze. Zawody zakończyły się zwycięstwem drużyny OSP Padniewo w kategorii seniorów oraz OSP Strzelno w kategorii drużyn kobiecych. Nasza jednostka zajeła VII miejsce w kategorii seniorów. Poniżej fotorelacja z zawodów.

Czytaj dalej »

Zmarł druh Leonard Kowalski, wieloletni Prezes Naszej Jednostki

6 września 2013  / Autor: OSP-www

W dniu wczorajszym i dziś w godzinach rannych do druhów naszej jednostki i jednostek w gminie dotarła smutna wiadomość, że 5.09.2013 r. w godzinach wieczornych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł honorowy członek naszej jednostki, druh Leonard Kowalski.

Druh Leonard Kowalski został członkiem jednostki po zakończeniu wojny w roku 1945. To z jego inicjatywy została reaktywowana w roku 1972 działalność chylącej się wówczas ku upadkowi jednostki OSP w Jeziorach Wielkich. W latach 1974 – 1978 r. pełnił funkcję skarbnika w Zarządzie jednostki, a w roku 1978 na Walnym Zebraniu został wybrany Prezesem. Funkcję to pełnił nieprzerwanie przez 30 lat.

Był pomysłodawcą wielu zrealizowanych w jednostce przedsięwzięć. To między innymi z jego inicjatywy i zaangażowania wybudowany został pierwszy garaż i zakupiony został pierwszy samochód gaśniczy, podjęta została decyzja o budowie Domu Strażaka, jednostka objęła swym patronatem działalność orkiestry dętej, ratując ją tym samym od likwidacji. To tylko kilka przykładów jego wkładu w rozwój jednostki.

Przez te lata pracy społecznej dał się poznać jako dobry organizator, kolega, przyjaciel, a przede wszystkim stanowił dla nas nienaganny przykład wzorowego strażaka.

Pełniąc funkcję Prezesa jednostki był również przez te lata członkiem Zarządu Gminnego i Zarządu Powiatowego OSP.

Za swą społeczną pracę, zaangażowanie i osiągane wyniki był wielokrotnie odznaczany wysokimi odznaczeniami strażackimi, w tym Złotym Znakiem Związku OSP oraz Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich oraz wszyscy członkowie Jednostki składają szczere wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się dnia 09.09.2013 r. w kościele pw. NMP w Jeziorach Wielkich.

Zmarł druh Grzegorz Przybylski, Komendant Gminny OSP

2 czerwca 2013  / Autor: OSP-www

W niedzielę w godzinach rannych dotarła do druhów z naszej jednostki i pozostałych jednostek OSP w gminie smutna wiadomości o nagłej śmierci druha Grzegorza Przybylskiego.

Był członkiem naszej jednostki przez 40 lat, a od 1990 roku był nieprzerwanie członkiem Zarządu pełniąc funkcję Naczelnika Jednostki przez 21 lat, a ostatnie 2 lata był Zastępcą Naczelnika. Jako członek Oddziału Gminnego OSP pełnił przez 17 lat funkcję zastępcy Komendanta Gminnego OSP, a od roku 2005 był Komendantem Gminnym.

Dał się poznać jako dobry kolega, przyjaciel, działacz społeczny, a nade wszystko jako wzorowy strażak.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach Wielkich oraz wszyscy członkowie Jednostki składają szczere wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Jeziorach Wielkich 5.06.2013 r. (środa) o godzinie 1200. Rozpocznie je msza św. w kościele pw. NMP Królowej Polski. Po mszy przemarsz na miejscowy cmentarz.

Ostatnie pożegnanie druha Stanisława Ciepłego

20 maja 2013  / Autor: OSP-www

Dnia 20.05.2013 r. na cmentarzu w Jeziorach Wielkich z udziałem naszej orkiestry dętej pożegnaliśmy druha Stanisława Ciepłego, jednego z najstarszych i najbardziej aktywnych członków naszej Jednostki.

Był wspaniałym kolegą, wypróbowanym przyjacielem, niezwykłym człowiekiem, zasłużonym działaczem społecznym, wieloletnim cenionym i wzorowym strażakiem. Przez 40 lat był nieprzerwanie członkiem Zarządu naszej jednostki, pełniąc w nim 35 lat funkcję wiceprezesa, a ostatnio był nadal aktywnym jego członkiem.

Jako jeden z pierwszych stanął na czele społeczników budujących obecną remizę. Przez wiele lat brał bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Jego postawa, pracowitość i bezinteresowna pomoc innym ludziom w potrzebie jest wzorem i przykładem dobrze wykonywanej pracy strażaka ochotnika.

Zmarł nagle 17.05.2013 r.

Cześć Jego pamięci!

Gminne Zawody Pożarnicze 2013

5 maja 2013  / Autor: OSP-www

5 maja br. na boisku sportowym w Wójcinie odbyły się doroczne Gminne Zawody Pożarnicze, w tym roku połączone z obchodami uroczystości św. Floriana Patrona Strażaków. Zawody poprzedziła uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Wójcinie oraz przemarsz pododdziałów OSP z terenu Gminy wraz z zaproszonymi gośćmi. Zawody zakończyły się zwycięstwem drużyny OSP Jeziora Wielkie. Poniżej fotorelacja z zawodów.

Czytaj dalej »

Uroczyste przekazanie samochodu bojowego MAN TGM 18.340

5 kwietnia 2013  / Autor: OSP-www

Dnia 5 kwietnia br. na terenie naszej jednostki odbyło się uroczyste przekazanie nowego ciężkiego samochodu bojowego MAN TGM 18.340. W uroczystym apelu, którym dowodził Komendant Gminny OSP, dh Grzegorz Przybylski wzięli udział członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście:

 

Czytaj dalej »

Pokaz technik ratowania tonących pod lodem

23 stycznia 2013  / Autor: OSP-www

W środę, 23.01.2013 r. na Plaży Głównej w Przyjezierzu odbył się pokaz ratowania tonących pod lodem dla uczniów szkół z terenu gminy Jeziora Wielkie. Pokaz przeprowadzili strażacy z JRG w Mogilnie wraz ze strażakami z naszej jednostki. Prezentacja technik ratowniczych była jedną z głównych atrakcji imprezy organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w ramach ferii zimowych.

Czytaj dalej »

Nowy członek naszej Jednostki

18 stycznia 2013  / Autor: OSP-www

Nareszcie jest! Długo wyczekiwany nowy wóz bojowy GCBA 5/32 MAN TGM 18.340 Stolarczyk przybył dziś przed godziną 2300 do naszej jednostki. Mimo późnej pory druhowie stawili się licznie, by powitać nowego członka naszej drużyny. Nowy wóz zastąpi odchodzącego na zasłużoną emeryturę bohatera wielu akcji gaśniczych i ratowniczych – GBA 2,5/16 Star 244.

Czytaj dalej »

Kronika OSP Jeziora Wielkie – cz. III

18 stycznia 2013  / Autor: OSP-www

Rok 1983 jednostka OSP w Jeziorach Wielkich swoją działalność rozpoczęła w nowej, przestronnej remizie. W dużej sali widowiskowej odbywały się różne imprezy kulturalne o charakterze gminnym i okolicznościowe imprezy rodzinne. Jednostka w tym czasie liczyła 63 członków, w tym 9 członków drużyny młodzieżowej. Naczelnikiem był nadal dh Zwoliński Leszek, a skład Zarządu nie uległ zmianie i kierował nim nadal dh Kowalski Leonard. Funkcję kierowcy-mechanika w dalszym ciągu pełnił dh Mańkowski Franciszek.

Czytaj dalej »